sLAAParchitect.nl  een beddenzaak met oog voor lekker slapen

 

Privacy statement:

 

(AVG Wetgeving 25 mei 2018)

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Alle informatie die u aan Slaaparchitect.nl ( Peter van Gurp) verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming aan derden beschikbaar gesteld. Op onze website maken we geen gebruik van cookies.

De gegevens die u ons doorgeeft worden enkel door ons opgeslagen in het kader van een verantwoord klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen en mededelingen (tenzij u dat niet toestaat).   Klik hier voor meer informatie over opslag uw gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming ter beschikking aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Door ons een mail te sturen verwijderen we uw gegevens uit onze data indien gewenst.

We staan natuurlijk open voor suggesties, klachten of vragen over ons Privacy Statement. Stuur dan een bericht naar slaaparchitect.nl@ziggo.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt Slaaparchitect.nl persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen. Bijvoorbeeld indien u:

• een bestelling plaatst;

• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 

• een zakelijke relatie heeft met Slaaparchitect.nl;

• een offerte vraagt van bepaalde produkten;

Contact met ons kan plaatsvinden via:

• telefoon;

• schriftelijke correspondentie;

• per e-mail;

• een bezoek aan de winkel;

• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e- mail nieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Welke persoonsgegevens verzamelt Slaaparchitect.nl?

We verzamelen in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij ons bestelt en wanneer);

Op basis van welke grondslag verwerkt Slaaparchitect.nl persoonsgegevens?

We verwerken de persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen, af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Ten slotte kunnen we persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Slaaparchitect.nl persoonsgegevens?

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Slaaparchitect.nl en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;

• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;

• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Slaaparchitect.nl beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd). Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken.

Bewaartermijnen van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Slaaparchitect.nl hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Slaaparchitect.nl hen voorschrijft. We verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Slaaparchitect.nl en andere websites

Op onze website treft u soms links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Slaaparchitect.nl maakt geen gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies kunnen er voor zorgen dat onze website optimaal functioneert.

Beveiliging

We hechten veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Slaaparchitect.nl neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. We maken gebruik van veilige wachtwoorden en firewalls en gebruiken veilige servers.

Camerabeveiliging

We hebben in onze winkel duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van ons zelf, klanten en eigendommen te beschermen. Bij betreding van onze winkel wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. We bewaren camerabeelden maximaal 14 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Slaaparchitect.nl via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Slaaparchitect.nl

Marktstraat 28

6161 JX Beek

Of u kunt een e-mail richten aan: slaaparchitect.nl@ziggo.nl

We streven ernaar om een verzoek binnen 1 week te verwerken.

Heeft u, ondanks onze zorgvuldige maatregelen, een klacht met betrekking tot de wijze waarop we met uw persoonsgegevens om gaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

marktstraat 28 Beek    046-4758125    slaaparchitect.nl@ziggo.nl